Αναζήτηση
  • Eleftheria Rizou

Farewell by Eleftheria Rizou


Farewell is the evidence of an endless effort, presented from an ex dancer’s point of view. It could be the life story of any person that fights on their own, in a hostile environment, alone, to reach somewhere. A story about loss, fear and time. And finally a tough goodbye.


Το Farewell (Αντίο) είναι η μαρτυρία μίας αέναης προσπάθειας. Θα μπορούσε να είναι η ιστορία οποιουδήποτε ανθρώπου που αγωνίζεται σε εχθρικό περιβάλλον, μόνος, με όλα εναντίον του , να φθάσει κάπου. Είναι μία ιστορία για την απώλεια, τον φόβο και τον χρόνο. Και τελικά ένα σκληρό αντίο.

Direction/Performance, Eleftheria Rizou

Cinematography, Vasilis Kasvikis

Editing, Vangelis Katsaros

Sculpture "The Stairway", Nikos Stathopoulos