Όργανα
Κόστος /μήνα
Ιδιαίτερο μάθημα 60€
Γκρουπ (έως 5 άτομα) , 1 φορά /εβδ 65€
Γκρουπ (έως 5 άτομα) , 2 φορές /εβδ 135€
Γκρουπ (έως 5 άτομα) , 3 φορές /εβδ 165€
Γκρουπ (έως 5 άτομα) , απεριόριστο 190€
Μεμονωμένο μάθημα 20€
Δοκιμαστικό μάθημα 15€
Απλή χρήση οργάνων 40€
Αρχικό πακέτο 3 ιδιαιτέρων μαθημάτων 150€
Ασκήσεις Εδάφους (10 άτομα, διαφοροποιημένα προγράμματα) Κόστος /μήνα
2 φορές /εβδ 60€
3 φορές /εβδ 75€
Μεμονωμένο μάθημα 15€
Συνδυασμοί μαθημάτων Κόστος /μήνα
1 + 1 105€
1 όργανα + 2 εδάφους 125€
2 όργανα + 1 εδάφους 175€

Στα ετήσια και οικογενειακά προγράμματα,  -10%

Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ